Gestalt-psychotherapie


Gestalt psychotherapie
 
 

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij contact centraal staat. Je bent altijd in contact, of het nu met andere mensen is of met de dingen om je heen. Door in contact te zijn kan de wereld om je heen ervaren worden (zintuigelijke en emotioneel). Echter, door gebeurtenissen in je leven kan het contact verstoord of uit balans raken. Wanneer het niet meer lukt om deze balans zelf te herstellen, kun je vastlopen en psychische klachten ervaren. Gestalttherapie is erop gericht het verstoorde contact op te sporen.

Tijdens de therapie of coaching is niet alleen aandacht voor het probleem zelf. Er wordt ook stil gestaan bij de betekenis die wordt gegeven aan het probleem en hoe deze ervaren wordt.

 • Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie, de kracht zit in het doen & ervaren in plaats van het blijven ‘praten over’.
 • De ervaring van het hier en nu, staan centraal. Dus minder die uit het verleden of de toekomst.

Door de lijfelijke en zintuigelijke waarneming kunnen, vaak onbewuste, (oude) patronen zichtbaar worden. Door de bewustwording van je patronen creëer je de mogelijkheid om het ook anders te doen. Hierdoor ontstaat de vrijheid opnieuw keuzes te kunnen maken die beter aansluiten bij wat jij nu nodig hebt. Zo ontstaat een nieuwe balans tussen het denken, lijfelijke waarneming en emotie. Dit proces van bewustwording kan spannend, onverwacht, confronterend, bevrijdend en humoristisch zijn.

Voor Gestalt-psychotherapie, neem contact op met mij.

 • stress en burn-out;
 • de balans vinden tussen werk en privé;
 • té hoge verwachting van jezelf of van anderen;
 • moeite hebben met grenzen stellen;
 • rouwverwerking;
 • relatieproblemen;
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak;
 • leven met een ziekte of lichamelijke beperking;
 • identiteitsproblemen;
 • zingevingsvragen;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • onbestemde gevoelens.

Hoe wil jij je ontwikkelen?

Neem nu vrijblijvend contact met ons op:

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Bericht